משכנתא חוץ בנקאית
נשיא

את הטקסט לתיאור חבר הצוות.