שאלון קצר לקבלת הצעת מחיר !

*
*ציטוטי הפוסטים הפוגעניים

דיני העבודה הם סוג של חוקים והוראות משפטיות שמטרתן להגן על זכויות העובדים ולתת פיקוח והוראות לעבודה וליחסי העבודה בין עובדים למעסיקים. החוקים המתייחסים לדיני העבודה כוללים הוראות לגבי המעסיק, העובד, יחסי העבודה, תנאי העבודה, שכר, שעות עבודה, חופשות, ביטוח, בריאות ובטיחות בעבודה ועוד.
תביעה בדיני עבודה היא הליך משפטי שבו בדרך כלל נעשית על ידי עובד או עובדת שטוענים כי זכויותם נפגעו בצורה כלשהי.