*
*
תביעה נגד עירייה היא תהליך משפטי שמתנהל על מנת להעניש או לדרוש פיצויים מהרשות המקומית, כגון עיריית העיר או היישוב בו אנחנו גרים. תביעה כזו נגדה בדרך כלל על ידי תושבים או עסקים שמתעקשים כי הרשות המקומית פעלה בניגוד לחוקים, לתקנות או להוראות רלוונטיות.
במקרים בהם העירייה לא עמדה בחובותיה או גרמה לנזקים לתושבים או לעסקים, ניתן להגיש תביעה נגדה. דוגמאות לתביעות כאלו עשויות לכלול פיצויים על נזקים כספיים, תיקון נזקים רוחביים, החזר דמי מס או חיוב של תשלומים לא חוקיים מצד הרשות המקומית.