ייצוג בבית משפט הוא תהליך בו משפיע עורך דין מוסמך על פי הוראות החוק והנהלים, בשם הלקוח, במשפטים והליך המתקיימים בבית המשפט. התפקיד העיקרי של עורך הדין הוא להגן על זכויותיו של הלקוח ולייצג אותו בתהליך המשפטי.
בתהליך הייצוג, עורך הדין מסייע בהכנת התביעה או ההגנה, ניהול דיונים, מתן ייעוץ משפטי, הגשת מסמכים והוכחת עובדות, וייצוג בדיונים בבית המשפט. עורך הדין עובד יחד עם הלקוח כדי להבין את כל הפרטים הרלוונטיים לתיק ולייצג את ענייניו בצורה מקצועית ומושכלת.
 

שאלון קצר לקבלת הצעת מחיר !

*
*ציטוטי הפוסטים הפוגעניים