*
*
תביעה אצל המפקח על בתים משותפים היא הליך משפטי שמתנהל במפקחות הבתים המשותפים, המיועד לטפח סדר ושקט בתוך הבית המשותף ולטפל בסכסוכים ובעיות שעלולות להתרחש בין התושבים שותפי הבית.
תביעה כזו מוגשת על ידי תושב בית משותף למפקח על הבית, בהתאם לחוקים ולתקנות החוק הרלוונטיים. בתביעה, התושב מציין את העניין הספציפי אותו הוא מבקש לטפל בו, כגון סכסוכים עם תושבים אחרים, עבירות של תנאי הבית המשותף, ניהול לא יעיל או כל עניין אחר הקשור לתפקוד הבית המשותף.