*
*
תביעה להסרת מצלמות היא הליך משפטי בו אדם או גוף משפטי (המוגדר בתור תובע) מבקש להורות על הסרת מצלמות ממקום מסוים. התביעה נגד האדם או הגוף שהציב את המצלמות (הנתבע), והמטרה היא להורות על הסרתן עקב פגיעה בפרטיות, חופש הביטוי, או כל זכות אחרת.