כמה עולה להגיש תביעה ייצוגית ?

*
*
תביעה ייצוגית היא סוג של תביעה שמוגשת על ידי יחיד או קבוצת יחידים בשם  של קבוצת אנשים . התביעה הייצוגית מוגשת בדרך כלל על ידי ארגון, עמותה או קבוצה של אנשים שטוענים שזכויותיהם העיקריות נפגעו , התביעה היציגות יכולה להיות כנגד רשויות המדינה , חברות מסחריות ועסקים שבדרך כלל מהות הנזק ליחיד היא קטנה או זעומה אך לכלל הצרכנים היא גדולה ובדרך כלל מייצרת רווח על חשבון הצרכן לרשות או לחברה המסחרית. 
תביעה ייצוגית נעשית במטרה להגן על זכויות הקבוצה של האנשים המוגנים, לשמור על התנאים הסוציאליים והכלכליים שלהם