*
*
תביעה לפינוי דייר היא הליך משפטי בו מבעלי המקרקע או מנהלי הנכס מביאים תביעה נגד דייר של נכס דיור ומבקשים לפנותו מהנכס. תביעה זו מוגשת כאשר דייר לא עומד בתנאי החוזה המקורי, הוא מחדל בתשלום שכר הדירה או עשה שימוש בנכס בצורה שאינה תקינה או עבר על זכויות השוכנים האחרים בבניין.