שאלון קצר לקבלת הצעת מחיר !

*
*ציטוטי הפוסטים הפוגעניים

בעלות על מקרקעין היא הזכות לבעול מקרקע מסוימת ולנצלה בדרכים שונות. ברוב המקרים, בעלות על מקרקע משמעה את הזכות לרכוש, להחזיק, להשכיר, להשתמש ולהקנות או למכור את המקרקע.בעלות על מקרקעין יכולה להיות ברשות אדם פרטי, חברה, מוסד ממשלתי, ארגון ללא כוונת רווח וכו'. כדי להפוך לבעלים על מקרקע, יש לעבור תהליך רכישה תקף ומוגן משפטית, כגון רכישת מקרקע מול מורשה מקרקעי, חתימת חוזה רכישה או רישום ברשות הקיימת למיניהם.