תביעה נגזרת היא תביעה שנובעת מתביעה קודמת או ממעמד משפטי קיים. היא מתבצעת על ידי צד שלישי הנפגע ישירות או חולף מהתוצאות של התביעה הקודמת. תביעה נגזרת נגד גורם שלישי עשויה להיות בגין נזקים שנגרמו לך כתוצאה מפעולות או החמרות נוספות של גורם זה.

 

שאלון קצר לקבלת הצעת מחיר !

*
*ציטוטי הפוסטים הפוגעניים