שאלון קצר לקבלת הצעת מחיר !

*
*ציטוטי הפוסטים הפוגעניים

תביעה לפירוק חברה היא הליך משפטי שבו נגרעת דרישה לביטול או לפירוק חברה מסוימת. הפירוק של חברה יכול להתבצע במספר סיבות, כגון סיום הפעילות, הסכמת השותפים לפירוק או מחלוקת ביניהם, או התקנות משפטיות שתחייבו את הפירוק.