תביעה להפרת הפרטיות היא תביעה משפטית שמתבקש בה פיצויים כתוצאה מהפרת זכויות הפרטיות של התובע. ההפרה של זכויות הפרטיות עשויה לכלול פרסום לא מורשה של מידע אישי, פרסום תמונות או סרטונים בלתי מורשים, סריקת תקשורת פרטית, סריקה של מסמכים אישיים או גילוי סודות עסקיים.

 ציטוטי הפוסטים הפוגעניים