*
*
פירוק שיתוף במקרקעין הוא תהליך שבו מתבצעת פירוק  שיתוף של מקרקעין בין מספר צדדים. השיתוף במקרקעין יכול להיות בעל ערך משותף, כגון שיתוף בין מספר בעלי דירות בבניין או שיתוף במגרש שמשמש לכלל השוכנים על ידי פירוק שיתוף ביצירת בית משותף כך שלכל אחד מיחידי הבעלים במקרקעין תהיה יחידה מוגדרת משלו . פירוק של שיתוף מקרקעין יכולה להיות הן על ידי חלוקה בעיין והן על ידי מכירה , בתביעה לפרוק שיתוף - ככל שצד מבקש,  בית המשפט יעדיף פירוק בעיין אם הדבר אפשרי או יעיל מבחינה כלכלית במידה וההיתכנות הכלכלית של מכירה תגבר על פרוק שיתוף בעיין , הפרוק יעשה על ידי מכירת המקרקעין   .