*
*
המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא גוף מוסדי בישראל שמתעסק בתחום הבטיחות בדרכים והתמקד במחקר ובלימוד התאונות והפגיעות הקשורות לתנאי הדרכים ולתחום התנועה. במסגרת פעילותו, המכון עשוי להתמודד עם מגוון נושאים שקשורים לבטיחות בדרכים ולנהיגה בצורה בטוחה.