תביעה ברשלנות רפואית היא סוג של תביעה שמוגשת על ידי חולה או מטופל או נציגו, נגד רופא, בית חולים או מספק שירותי רפואה, עקב פעולה שגויה, רשלנות או רעיון רפואי שגוי, שגיאה רפואית או אי נכונות במתן הטיפול הרפואי. התביעה ברשלנות רפואית נועדה לתבוע פיצויים על נזקים פיזיים או רפואיים שנגרמו כתוצאה מהרשלנות הרפואית.

 

שאלון קצר לקבלת הצעת מחיר !

*
*ציטוטי הפוסטים הפוגעניים