ציטוטי הפוסטים הפוגעניים

בעולם המקושר של היום, שבו המידע מתפשט במהירות בערוצים שונים, נושא לשון הרע הפך משמעותי יותר ויותר. לשון הרע מתייחס למעשה על פרסומים שקריים הפוגעים בשמו הטוב של האדם או במוניטין של ארגון/חברה/עסק . יכולות להיות לכך השלכות מרחיקות לכת, הן מבחינת המוניטין האישי,  שמו הטוב של האדם והן מבחינת ההשלכות הכספיות, במידה ונפגעת מפרסום שקרי המהווה פרסום לשון הרע ניתן לתבוע עד לסך של כ 140,000 ש"ח לכל פרסום ללא הוכחת נזק.     

 תגיש לי תביעה עכשיו !!!!