*
*
בקשה לצו קיום צוואה היא תהליך משפטי בו ניתן להפנות לבית משפט בקשה לציון, לאימות ולאישור תוקף של צוואה. צוואה היא מסמך משפטי המכיל את רצון האדם בנוגע לרכושו ולתפקיד העתידי שלו לאחר מותו, והיא נכתבת בדרך כלל בקשר עם ירושה והעברת הרכוש של המת.