שאלון קצר לקבלת הצעת מחיר !

*
*ציטוטי הפוסטים הפוגעניים

פינוי דייר מוגן הוא התהליך המשפטי בו מתבקש הדייר המוגן לעזוב את הנכס בו הוא מתגורר. במקרים מסוימים, דייר מוגן יהיה זכאי להגנה מפינוי מיידי או להגבלות על זכויות המשכיר לפני שניתן לפנותו מהדירה.