*
*
מתן צו מניעה הוא הליך משפטי בו בית המשפט יוציא פקודה או פסק דין שמטרתו לאסור על צד אחד לבצע מעשה מסוים. הצו מניעה ניתן על פי בקשת הצד שמבקש להוציא אותו והוא תלוי בהוכחות ובטענות שהצד מציג.
הצו מניעה הוא אמצעי להגנה על זכויות של צדדים במקרים בהם צד אחד מפר או מתכוון לפרוץ זכויות של צד שני. בית המשפט יוכל להוציא פקודה שתאסור פעולה מסוימת ותמנע מהצד הנזקק מפגיעה בזכויותיו. לפני שבית המשפט מוציא את הצו מניעה, יתקיימו דיונים והערכת הוכחות כדי לוודא שיש צורך להוציא את הפקודה ושהיא תהיה ראויה ומתאימה למצב.