*
*
עתירה מנהלית כנגד העירייה היא הליך משפטי שמתנהל לעורר פעולה או לדרוש שינוי מהעירייה בהחלטה או בפעולה שנעשתה על ידה. בעתירה מנהלית, האזרח או העסק שמתלונן מגיש ערעור או תלונה לאיחוד הערים או לוועדה מקומית רלוונטית, בהתאם לתקנות והחוקים המקומיים החלים בישראל.