*
*
עתירה מנהלית כנגד המדינה היא הליך משפטי שמתנהל לעורר פעולה או לדרוש שינוי מהמדינה בהחלטה או בפעולה שנעשתה על ידה. בעתירה מנהלית כנגד המדינה, האזרח או העסק שמתלונן מגיש ערעור או תלונה לוועדה מקומית, ועל מנת להתייחס להחלטה או לפעולה של המדינה, יש לעבור דרך ידיעה קדימה (ניהולית) לראש הממשלה או לגורם אחר מוסמך, על פי התקנות והחוקים המקומיים החלים בישראל.
עתירה מנהלית כנגד המדינה מיועדת לתת הזדמנות לאזרחים ולעסקים להעביר את תלונותיהם ודרישותיהם לגורמים המקומיים או הלאומיים הרלוונטיים.