*
*
תביעה כנגד רכב פוגע היא תהליך משפטי שמתנהל על מנת לדרוש פיצויים מבעל הרכב הפוגע עקב נזקים שנגרמו כתוצאה מתאונה או תקרית בה הרכב שלו הכריע את הנזק.
במקרים בהם רכב פוגע גורם לנזק פיזי או כספי לרכב אחר, הבעלים של הרכב הפוגע יכול להגיש תביעה כנגדו. דוגמאות לנזקים כוללים חבלות ברכב, פגיעות בצבע או בציוד הרכב, או נזקים של ציוד אחר בתוך הרכב.
בתהליך התביעה, יש להוכיח את הנזקים שנגרמו ואת תנאי האחריות של בעל הרכב הפוגע.