*
*
תביעה למתן חשבונות היא תהליך משפטי שמתנהל על מנת להגיש דרישה לקבלת חשבונות או מסמכים רלוונטיים מחברה, מעסק או מישהו אחר שלפי חוק או לפי עסקאות עם הצדדים השונים חייב לספק חשבונות או מסמכים אלו. תביעה כזו נגדה בדרך כלל על ידי לקוחות או צדדים אחרים שהם חייבים לקבל את החשבונות ולא מקבלים אותם מהצד השני.