בקשה לקבלת הצעת מחיר

*
*
תביעה להפרת הפרטיות היא תביעה משפטית שניתן לתבוע בה פיצויים כתוצאה מהפרת זכויות הפרטיות של התובע.  ההפרה של זכויות הפרטיות עשויה לכלול פרסום לא מורשה של מידע אישי, מעקב ובילוש  וכן פרסום תמונות או סרטונים בלתי מורשים, סריקת תקשורת פרטית, סריקה של מסמכים אישיים או גילוי סודות עסקיים ופרטיים גם יחד בתביעה להפרת הפרטיות ניתן לתבוע תביעה ללא הוכחת נזק בסך של 100,000 ש"ח על כל הפרה .