כתב הגנה הוא מסמך שנכתב על ידי צד אחד בהתקשרות משפטית כדי להגן על עצמו ולהביא את נקודת המבט שלו או את טענותיו לשקף לפני בית המשפט או הגורם המחליט המתייחסים לסיפור המשפטי או לתביעה המופנית כנגדו. בכתב הגנה מוצגים המידע, העובדות והטענות של הצד המגיש את הכתב, וניתנת הזדמנות לצד השני להגיב ולהגיש את נקודת המבט שלו בנוגע לטענות ולעובדות.

 

שאלון קצר לקבלת הצעת מחיר !

*
*ציטוטי הפוסטים הפוגעניים