*
*
ייצוג עו"ד בבית משפט הוא התפקיד של העורך דין (עו"ד) בתהליך המשפטי בישראל. העורך דין מייצג ומפעיל את הלקוחות שלו בפני בית המשפט ובהליכים משפטיים נוספים. תפקידו העיקרי הוא להגן על זכויותיהם ולייצג את הלקוחות בצורה הטובה ביותר במהלך ההליכים המשפטיים.
העורך דין מתחיל את תהליך הייצוג על ידי התייעצות עם הלקוח ואיסוף המידע הרלוונטי לתיק המשפטי. לאחר מכן, הוא מכין את התיק והואכן להגישו לבית המשפט ולגורמים משפטיים אחרים בנוגע לתביעה או להוזאה של הלקוח. במהלך הדיון בבית המשפט, העורך דין מייצג את הלקוח בפני השופטים ומציג את הטענות וההוכחות שלו. העורך דין יכול להגיש דיונים, ערעורים ובקשות נוספות במהלך ההליך המשפטי.
הידע המשפטי, הניסיון והמיומנויות המקצועיות של העורך דין משפיעים על תוצאות הדיונים ועל ההתמקדות בנושאים הרלוונטיים ביותר. העורך דין משמש כנציג המקצועי והמומחה של הלקוח במערכת המשפטית וכמו כן מנהל ומייבא את המידע המקצועי במהלך ההליכים המשפטיים. העורך דין מקיים תפקיד חשוב ואמין על מנת להגן על זכויות הלקוח ולסייע לו בהגשת טענותיו בצורה הטובה ביותר.