*
*
תביעה אזרחית על הונאה היא הליך משפטי בו אדם או גוף משפטי (המוגדר בתור תובע) יוצא נגד אדם או גוף משפטי אחר (הנתבע) על מנת לתבוע פיצויים והפסקת ההונאה שסבל ממנה. התביעה עשויה להתייחס להונאה בעסקים, עסקאות נדל"ן, רכישת מוצרים או שירותים מוגנעים ועוד.