*
*
תביעה לפינוי דייר היא הליך משפטי בו אחד מבעלי הקרקע או מנהלי הנכס מגישים תביעה כנגד דייר המתגורר בנכס  ומבקשים לפנותו מהנכס. תביעה זו מוגשת כאשר דייר לא עומד בתנאי החוזה המקורי, הוא אינו משלם שכר הדירה או עשה שימוש בנכס בצורה שאינה תקינה או עבר על זכויות הדיירים האחרים בבניין, תביעה לפינוי דייר יכולה להיות גם כנגד פולש לנכס וגם כנגד דייר מוגן שאינו עומד בכללי הדיירות המוגנת, תביעה לפנוי שוכר עקב הפרה היא תביעה מהירה בזמנים ויכולה להסתיים בתוך כ 90 יום עד לפינוי מלא של הדייר .