*
*
כתב תביעה הוא מסמך משפטי שנכתב על ידי צד אחד ונשלח לצד השני על מנת להציג את דרישותיו המשפטיות בצורה ממוקדת ורשמית. התוכן של כתב התביעה כולל את הטענות והדרישות של הצד המבקש, כלולים בהוכחות ובאמצעי הוכחה הנדרשים, והוא מהווה תחילה בתהליך המשפטי.