*
*
מתן צו עשה הוא הליך משפטי בו בית המשפט יוציא פקודה או פסק דין שמטרתו לגרום לצד שני לבצע מעשה מסוים. הצו ניתן על פי בקשת הצד שמבקש להוציא אותו והוא תלוי בהוכחות ובטענות שהצד מציג. הצו עשה הוא אמצעי להגשת תביעה כדי להבטיח או לאסור על צד אחד לבצע מעשה מסוים. כלומר, הנתבע יחוייב לפעול על פי פקודת בית המשפט.
בדרך כלל, לפני שבית המשפט מוציא את הצו עשה, יתקיימו דיונים והערכת הוכחות כדי לוודא שיש צורך להוציא את הפקודה ושהיא תהיה נכונה וראויה.
על הצד שמבקש להוציא צו עשה להצגת עובדות והוכחות כלשהן שתתמקדנה בצורך להוציא את הצו ולמה זה יהיה הפתרון הטוב ביותר למצב. ועל בסיס ההוכחות יוחלט האם להוציא את הצו ומה יהיה תכנו.חשוב לציין כי עמידה בצו עשה היא חובה משפטית ואי עמידה בצו עשה עשויה להביא לעניין משפטי כנגד הצד שפעל בניגוד לפקודה שהוטלה עליו.