*
*
בקשה לצו קיום ירושה היא תהליך משפטי בו ניתן להפנות לבית משפט בקשה לאישור ולהכרה של תקפות רכוש על פי ירושה. ירושה היא ההעברה של רכוש ונכסים של אדם שנפטר ליורשים, כגון ילדים, בני זוג, הורים, קרובי משפחה ועוד.