*
*
תביעה בהוצעה לפועל היא תהליך משפטי בו התובע מציע לנתבע פיצויים או פעולות ספציפיות על מנת לסיים את הסכסוך ביניהם. תביעה כזו מתבצעת על מנת למנוע את המשפט ולסיים את הסכסוך בדרך של מגע ישיר בין הצדדים.