שאלון קצר לקבלת הצעת מחיר !

*
*ציטוטי הפוסטים הפוגעניים

התנגדות לתביעה בהוצעה לפועל היא התהליך המשפטי בו הנתבע מגיש תשובה ומגיב לטענות התובע. במהלך התנגדות, הנתבע מציין את העמדתו לעניין התביעה ומגיב לנקודות התובע.