ציטוטי הפוסטים הפוגעניים

פירוק שיתוף במקרקעין הוא תהליך שבו מתבצעת סיום או ביטול של שיתוף מקרקעין בין מספר צדדים. השיתוף במקרקעין יכול להיות בעל ערך משותף, כגון שיתוף בין מספר בעלי דירות בבניין או שיתוף במגרש שמשמש לכלל השוכנים. הפירוק של שיתוף מקרקעין יכול להתבצע ממועדף באמצעות הביטול של הסכם השיתוף או על ידי הקמת בית משפט והוצאת פסק דין שמכריע על פירוק השיתוף.