התנגדות לביצוע שטר בהוצעה לפועל היא התהליך המשפטי בו הנתבע מתנגד לביצוע השטר או התשלום המתואר בהוצעה. התנגדות זו נעשית כאשר הנתבע מטיל ספקות על התקיפת החוקיות או הוגנות השטר, המידע המתואר בהוצעה, או על זכויותיו המשפטיות האחרות.
 

שאלון קצר לקבלת הצעת מחיר !

*
*ציטוטי הפוסטים הפוגעניים