*
*
כתב הגנה לדיירות מוגנת הוא תגובה משפטית שנכתבת ונשלחת על ידי דיירות בבניין מוגן או עד שיש להן עניין בדיון משפטי. כתב ההגנה משמש כאמצעי להגן על הזכויות והמעמד המשפטי של הדיירות בפני בית משפט או הגורם המתנהל הרלוונטי.